PARAFIA KAMIENCZYK

NAD BUGIEM

parafia kamienczyk

grupy parafialne

KOŁA RÓŻAŃCOWE

W naszej parafii mamy kilka Kół Różańcowych. W każdą pierwszą sobotę miesiąca koła spotykają się na nabożeństwie maryjnym w kościele. W pierwsze niedziele miesiąca po mszy św. o godz. 11.00 koła spotykają się na wspólnej modlitwie różańcowej, a także następuje wtedy wymiana tajemnic i ustalenie intencji. Podczas tego spotkania koła uczestniczą we mszy świętej i procesji eucharystycznej.
Członkowie kół uczestniczą w życiu parafii poprzez:
1. Udział w asyście procesyjnej,
2. Udział w różnych nabożeństwach tj. (droga krzyżowa, rekolekcje wielkopostne i adwentowe, nabożeństwa fatimskie, nabożeństwa majowe i różańcowe),
3. Udział w czuwaniach modlitewnych przy Grobie Pańskim.


MINISTRANCI (Liturgiczna Służba Ołtarza)

Jest to zrzeszenie „młodych”, (lecz niekoniecznie) chłopców, którzy chcą mieć swój własny wkład w przebieg Mszy św. i wszystkich wydarzeń religijnych dziejących się w naszej wspólnocie. Wyrażają się oni zapałem, poczuciem humoru i chęcią robienia dobra na rzecz innych ludzi i Pana Boga.

Ministranci – są to chłopcy, którzy po odbytej formacji i święceniach służą przy Ołtarzu podczas każdej Mszy św. Szatą ministrantów jest biała komża (do kolan) i pelerynka.
Lektorzy – są to starsi ministranci po ukończonym specjalnym kursie lektorskim i udzieleniu im posługi lektorskiej. Ich zadaniem we wspólnocie jest przede wszystkim odczytywanie czytań mszalnych oraz podawanie wezwań modlitwy wiernych. Charakterystycznym ubiorem lektorów jest biała alba (do kostek) przepasana cingulum (pasek) oraz krzyżem lektorskim na piersi.
ZBIÓRKI ministrantów odbywają się, co dwa tygodnie w soboty o godz. 14.00.


SCHOLA PARAFIALNA

Schola funkcjonuje w naszej parafii od wielu lat. Skupia osoby pragnące chwalić Pana swoim głosem podczas niedzielnych mszy świętych o godz. 11.00 i innych uroczystości.
Próby scholi w każdą sobotę
Jeśli chcesz sławić Pana śpiewem zapraszamy! Mile widziane osoby umiejące grać na instrumentach.

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKIACH

Kim jesteśmy? Nasza tożsamość
Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, nawet codzienny, udział w Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii maja nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.
2. Ruch powstał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu pokuty, który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.
3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.
4. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, z zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.
5. Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.
6. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.
7. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.

Grupy Ruchu Rodzin Nazaretańskich spotykają się w cotygodniowych spotkaniach.
Oprócz cotygodniowych spotkań w małych grupach do całości formacji należą:
- głoszone przez księży z Ruchu konferencje na cotygodniowych spotkaniach centralnych" (we wtorki w Warszawie na Zaciszu)
- rekolekcje adwentowe i wielkopostne
- pielgrzymki (w tym - raz w roku Międzynarodowa Pielgrzymka Ruchu na Jasną Górę)
- rekolekcje letnie (w górach i nad morzem)
- rekolekcje zimowe (w górach)