PARAFIA KAMIENCZYK

NAD BUGIEM

parafia kamienczyk

księża

KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY W PARAFII

PROBOSZCZ
Ks. Klepacki Kazimierz, od 01.03.2015
WIKARY
Ks. Krawczyk Łukasz, od 28.08.2011


KSIĘŻA POPRZEDNIO POSŁUGUJĄCY W PARAFII

PROBOSZCZOWIE
Ks. Sztajerwald Kazimierz Edward, 22.06.2005 – 01.03.2015
Ks. Jarecki Gerard, 18.06.2002 – 22.06.2005
Ks. Chudzik Feliks, 24.06.1999 –18.06.2002
† Ks. Serowik Stanisław, 25.11.1983 – 24.06.1999
† Ks. Godzisz Janusz, 20.05.1980 – 25.11.1983
Ks. Cybulski Jan, 17.06.1974 – 20.05.1980
Ks. Bedowicz Władysław, 24.11.1970 –17.06.1974
† Ks. Osmólski Wiesław, 10.10.1962 – 24.11.1970
Ks. Szmidt Zdzisław, 10.03.1960 –10.10.1962
Ks. Balik Tadeusz, 26.10.1946 –10.03.1960
Ks. Sprusiński Stanisław, 30.06.1938 – 26.10.1946
Ks. Zaręba Józef, 30.06.1934 – 30.06.1938
Ks. Kościakiewicz Maksymilian, 30.06.1931– 30.06.1934
Ks. Sobolewski Feliks, 30.06.1920 – 30.06.1931
Ks. Nowosielski Kazimerz, 30.06.1908 – 30.06.1920

WIKARIUSZE
Ks. Pogorzelski Robert, 19.02.2005 – 28.08.2011
Ks. Grzegrzułka Marek, 26.06.2004 –19.02.2005
Ks. Bieniecki Przemysław, 29.06.2002 – 03.07.2004
Ks. Ścisłowski Adam Antoni, 24.06.1999 –18.06.2002
Ks. Wojno Wojciech, 05.02.1996 – 01.07.1999
Ks. Banaszek Cezary, 22.06.1995 – 23.02.1996
Ks. Niewęgłowski Dariusz, 22.06.1994 – 22.06.1995
Ks. Rowicki Grzegorz, 27.06.1992 – 30.06.1994
Ks. Karolak Grzegorz Andrzej, 06.03.1991– 27.06.1992
Ks. Bigda Zbigniew, 15.06.1988 – 21.06.1990
Ks. Kopczyński Andrzej, 15.05.1985 –15.06.1988
Ks. Papierowski Andrzej, do 10.10.1970

Z PARAFII POCHODZĄ
Ks. Zieliński Mariusz, święcenia dn. 28.04.2008
Ks. Konarzewski Stanisław
S. Parczyńska Amalia SSpS
S. Radzka Kasjana CSL
S. Wojdyno Łucja CSL