PARAFIA KAMIENCZYK

NAD BUGIEM

parafia kamienczyk

kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna w dni powszednie po mszy św.:
- w okresie letnim 18.30 -19.00
- w okresie zimowym 17.30 - 18.00
tel. 29 741 17 93
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
07-201 Wyszków
Kamieńczyk, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 6

www.facebook.com/pages/Parafia-Kamieńczyk/140721036075139?ref=hl


FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POSŁUGĄ DUSZPASTERSKĄ:

1. SAKRAMENT CHRZTU:
Rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na tydzień przed planowaną datą chrztu.
W celu zgłoszenia chrztu do kancelarii rodzice przynoszą metrykę urodzenia dziecka, dane osobowe chrzestnych i zaświadczenia z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
Na chrzestnych należy wybierać osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania i świadectwem swojego życia są zdolne do przekazywania wiary ochrzczonemu.

2. BIERZMOWANIE
Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany co kilka lat. Zapisy są ogłaszane we wrześniu. Do tego sakramentu przygotowuje się młodzież od III klas gimnazjalnych i starsza. Osoby dorosłę, które chcą być bierzmowane zgłaszają się indywidualnie do kancelarii parafialnej.

3. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
(dotyczy kościoła w Kamieńczyku i kaplicy w Loretto)
1) W parafii Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku zamierzający zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni wcześniej zarezerwować datę i godzinę ślubu.
Jeśli żadne z nowożeńców nie jest z parafii Kamieńczyk potrzebna jest zgoda Proboszcza przynajmniej jednej ze stron na zawarcie tego związku w naszej parafii
2) Do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego zgłaszają się na 2 miesiące przed zawarciem małżeństwa i przedstawiają następujące dokumenty:
·    metryki chrztu z adnotacją: \"do ślubu kościelnego\",
·    metryki bierzmowania,
·   świadectwo nauki religii z ostatniej klasy,
·     świadectwo   katechizacji przedmałżeńskiej (10 nauk) oraz spotkania z poradni rodzinnej,
· dokument z USC do zawarcia małżeństwa \"konkordatowego\" .
* do ślubu w Loretto wymagane jest jeszcze złożenie podania do ks. biskupa o zgodę na ślub poza kościołem parafialnym, poświadczone przez parafię i sanktuarium w Loretto
3) Na tydzień przed małżeństwem narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt ślubu, dostarczają ze swoich parafii zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach przedmałżeńskich, osobowe dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

4. SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
W nagłych przypadkach, można kapłana poprosić do chorego w każdej porze dnia i nocy. Uczynić to może rodzina chorego,  sąsiedzi lub sam chory.
Cykliczne odwiedziny chorych przez kapłanów z posługą sakramentalną odbywają:
- w pierwsze piątki miesiąca
- w rekolekcje adwentowe
- w rekolekcje wielkopostne poprzedzające Wielkanoc.
Rodzina chorego przed przybyciem duszpasterza wina przygotować chorego i mieszkanie. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół lub ławę przykrytą białym obrusem, na niej świece, krzyż i wodę święconą. Natomiast do namaszczenia chorych: zwitek waty, sól i kawałek chleba.

5. SAKRAMENT POKUTY (SPOWIEDŹ ŚWIĘTA)
Księża spowiadają w niedziele i dni powszednie podczas mszy św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.
Podczas koncelebry (gdy obaj księża są przy ołtarzu podczas mszy św.) i w wakacje spowiedź przed mszą św.

6. POGRZEB
Katolicki pogrzeb składa się z trzech stacji: a) w domu zmarłego; b) w Kościele; c) na cmentarzu
W parafii Kamieńczyk, aby dokonać katolickiego pochówku należy:
- zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu (dopiero po ustaleniu z księdzem konkretnego terminu informujemy Dom Pogrzebowy)
- należy przynieść oryginalny akt  zgonu w celu wpisania do ksiąg
- jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii Kamieńczyk potrzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca i może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim
- należy poinformować kapłana na jakim cmentarzu odbędzie się pochówek
- jeśli rodzina pragnie pochować zmarłego na terenie parafialnego cmentarza trzeba okazać dokument własności miejsca.